MTB Sport

Online sportwinkel

Een professionele buitenwacht inhuren kan bij G4S Safety Solutions!

Een buitenwacht inhuren is verstandig, omdat deze over jouw bouwproject waakt! Bij G4S vind je een kundige buitenwacht. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarom een buitenwacht inhuren?

Een buitenwacht heeft een zeer uitgebreid takenpakket. De belangrijkste reden om een buitenwacht in te huren, is omdat deze eigenlijk ‘de wacht houdt’ in jouw organisatie en de algemene veiligheid waarborgt. De buitenwacht onderneemt namelijk actie wanneer er gevaar dreigt, maar houdt ook preventief toezicht.

De taken van een buitenwacht

Een buitenwacht van G4S houdt preventief toezicht op de medewerkers in of buiten een organisatie. Zo worden onveilige situaties, zoals een brand, voorkomen.

Wanneer jij besluit een buitenwacht in te huren, dan gaat die als volgt te werk. Voordat een werknemer komt werken in een organisatie of op een bouwplaats, controleert de buitenwacht de inhoud van de werkvergunning(en) en de buitenwacht controleert het evacuatieplan. Een buitenwacht ziet er daarnaast op toe dat werknemers in een bedrijf de juiste beschermingsmiddelen dragen en dat zij de veiligheidsregels naleven.

De buitenwacht controleert niet alleen, die maakt ook rapportages. Het takenpakket is dus erg breed en er volledig op ingericht dat een buitenwacht voor een verantwoorde werkomgeving zorgt. De veiligheid op een werkplaats wordt zorgvuldig gewaarborgd door een buitenwacht van G4S!

Verantwoordelijkheid van een buitenwacht

Wanneer jij een buitenwacht gaat inhuren, dat wordt van hem of haar verwacht dat hij of zij bij calamiteiten de hulpdiensten alarmeert. De buitenwacht is dan bevoegd om eventuele werkzaamheden op jouw werkplaats stil te leggen. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met het protocol van de opdrachtgever, maar de buitenwachten van G4S stellen ten alle tijden de veiligheid van jou en je werknemers voorop. Je kan vandaag nog een buitenwacht inhuren!

Een buitenwacht inhuren kan bij G4S: die buitenwachten zijn gekwalificeerd

Een buitenwacht wordt bij G4S intensief getraind. Het personeel van G4S is goed opgeleid. Ze bezitten bijvoorbeeld kennis over veiligheid voor operationeel leidinggevende, ze kennen de bedrijfsgerichte instructies zoals de gedragsregels,  ze kennen de noodprocedures en hebben kennis over vergunningverlening.